Dla kogo ?

Zapewniamy najlepszą możliwość przeprowadzenia testu na ojcostwo. Naszą propozycję kierujemy m.in.:
do osób, które z różnych względów chciałyby sprawdzić ojcostwo;
matkom potrzebującym dowodu na to, kto jest ojcem ich dziecka, aby możliwe było otrzymanie alimentów;
mężczyznom chcącym uzyskać prawo do opieki nad potomkiem, od których wymagane jest przedstawienie dowodu ojcostwa;
osobom muszącym udowodnić swoje pochodzenie w celu otrzymania spadku;
osobom chcącym wykazać szczegóły pokrewieństwa pomiędzy rodzeństwem;
osobom potrzebującym porównania wyników badań przeprowadzonych w innych laboratoriach.